Politica de confidențialitate

 
Politica de confidențialitate
 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în  sectorul comunicaţiilor electronice, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) în vigoare începând cu data de 25.05.2018, Diginesis S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană. Scopurile pentru care colectăm datele sunt: marketing și publicitate, servicii de comunicaţii electronice, de promovare a unor produse și servicii, activități media, de relații cu clientii, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului.
 
Acceptul tău privind utilizarea datelor cu caracter personal de către Diginesis S.R.L. poate fi revocat oricând, revocarea producând efecte numai pentru viitor.
 
În sensul prevederilor Legii nr. 677/2001, datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica o persoană/companie sau pentru a o contacta online sau offline. Informațiile personale sunt prelucrate numai cu acordul persoanei vizate, dacă sunt oferite cu bună știință prin completarea unuia dintre formularele on-line, prin comunicare telefonica, față în față în cadrul unor evenimente etc.).
 
Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvăluite terţilor în vederea transmiterii de către aceştia de oferte, mesaje publicitare sau reclame.
 
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza conditiilor specificate de legea nr. 677/2001 şi în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia datelor la nivel European, îţi poţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:
    • dreptul de acces la datele personale care te privesc;
    • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
    • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu când datele personale nu mai sunt necesare scopurilor menţionate mai sus)*;
    • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe;
    • dreptul de a depune o plângere la sediul nostru, instanţei de judecată şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;
    • dreptul de a te opune prelucrării;
    • dreptul de a-ţi retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ai consimtit anterior.
Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE nr. 679/2016, respectiv din data de 25 mai 2018, vei beneficia şi îţi vei putea exercita suplimentar:
    • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către Diginesis S.R.L. pentru ştergerea evidenţelor datelor personale din mediul on-line;
    • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor tale către un alt operator de date personale desemnat tine;
    • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator.
 
Diginesis S.R.L. poate prelucra și transmite datele cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, altor companii cu care se află în relații de parteneriat și numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea respectivelor companii. Astfel de companii sunt furnizorii de servicii ca cele de: curierat, bancare, marketing/telemarketing sau alte servicii, precum si parteneri cu care Diginesis S.R.L. dezvolta în comun produse si servicii software. 
 
Pentru exercitarea acestor drepturi şi pentru orice intrebări suplimentare cu privire la această notă de informare sau în legătură cu modul de utilizare a Diginesis S.R.L. a datelor personale, te poţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată transmisă prin poştă (Braşov, Str. Lungă nr. 130) sau email (contact@diginesis.com) către Diginesis S.R.L.
 
De asemenea, îţi este recunoscut dreptul de a te adresa justiţiei.
 
Dacă unele din datele personale sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.
 
Observaţie:
Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.